фото дробилки beyer kb s e Компания Зенит

KB underjord |foto av Jann Lipka

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och

RDA – LIBRISBLOGGEN

I så fall skickar ni IP-nummer (enskilda nummer eller ett nummerspann) för er institution/organisation till e-post: libris[snabela]kb.se,

Suecia.kb.se – ett titthål in italets…

Suecia.kb.se – ett titthål in italets SverigePå webbplatsen suecia.kb.se har KB fritt tillgängliggjort alla bevaradeDefault profile photo.

Egenutgivning sätter press på Kungliga Biblioteket…

Men författaren har skickat sin bok till KB i syfte att den ska bevaras för framtiden. Och vi måste behandla materialet neutralt, vi kan inte bedöma

Ny statistiklag – tydligare kvalitetskrav |…

KB är en av dem. Den officiella biblioteksstatistiken består av fyra statistikprodukter. Exempel på andra statistikprodukter är sådana som rör

Copyright © 2014. DXN All rights reserved.